KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:
e-shop zdarma

Reklamační řád

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v našem internetovém obchodě, je nejlepší nám na e-mail nebo telefonicky sdělit popis závady. Poté bude nabídnuta nejrychlejší cesta k vyřízení reklamace a dle povahy zboží adresa servisního střediska, které reklamaci vyřídí. Reklamace můžete zaslat taktéž na naši adresu, viz. Kontakt nebo nejrychlejší cestou přímo do značkového servisu uvedeného na záručním listě výrobku.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží případně upozorněn na odeslání zboží zpět zákazníkovi.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

14873 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!